ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η παρούσα Πολιτική Cookies (στο εξής και Πολιτική) έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την επιχείρηση «ΛΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» διακριτικό τίτλο «BONE A PET TREAT», με έδρα στον Δήμο Βάρης Αττικής, επί της οδού Αναγυρούντος, αριθ. 45, ΤΚ 16672, ΑΦΜ 064342848, με αριθ. ΓΕΜΗ 131409103000, τηλ. Επικοινωνίας 210-8900104, e-mail: privacy@boneapetreat.com  (εφεξής η «Επιχείρηση»), η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον παρόντα ιστότοπο. Η παρούσα πολιτική προβλέπει και καθορίζει το πλαίσιο χρήσης τεχνολογίας Cookies από την Επιχείρηση, στον ιστότοπο www.boneapetreat.com  (εφεξής και ιστότοπος).

  1. Τι είναι τα Cookies

Τα αρχεία «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη (στον περιηγητή – browser), που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο. Τα «Cookies» που προέρχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου προς αυτόν, όπως με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών του χρήστη και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος δικτυακού τόπου. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσίας που ρητά έχει ζητήσει ο χρήστης και για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, διαγράφοντας οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του, χωρίς να χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Εντούτοις, σας ενημερώνουμε ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα έχει συνέπειες στην ευκολία πρόσβασης στον ιστότοπο και δύναται να προκαλέσει μειωμένη λειτουργικότητα ή ευχρηστία του. Ορισμένες, δε, λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης Cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των Cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

O παρόν ιστότοπος έχει πρόσβαση και αποθηκεύει Cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες στον υπολογιστή σας. Μέσω της τεχνολογίας Cookies και παρόμοιων εφαρμογών μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες για τους χρήστες όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του και η γεωγραφική θέση του χρήστη. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες ιστοσελίδες και πότε επισκεφθήκατε. Cookies εγκαθιστά ο ιστότοπος μας και τρίτοι. Η χρήση cookies για την ανάλυση της δραστηριότητας των χρηστών εξυπηρετεί τη βελτίωση του ιστοτόπου μας και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Βελτιώνοντας τη λειτουργία του ιστοτόπου μας με τη χρήση Cookies αναβαθμίζουμε την εμπειρία περιήγησης για εσάς.

  1. Cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος και σκοποί επεξεργασίας

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί:

α) Αναγκαία τεxνικά / λειτουργικά Cookies.

Πρόκειται για τα Cookies που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου και σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του.

β) Cookies στατιστικών αναλύσεων.

Χρησιμοποιούμε τα Cookies στατιστικών αναλύσεων ώστε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας προς το περιεχόμενο του ιστοτόπου (π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτεστε περισσότερο και πόσο διαρκεί η επίσκεψη σε κάθε σελίδα). Τα δεδομένα αυτά είναι ανώνυμα και αναλύονται συνολικά για όλους τους επισκέπτες του ιστοτόπου. Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορούμε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και την αποδοτικότητα του ιστοτόπου.

γ) Cookies για σκοπούς ασφάλειας (π.χ. πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων).

δ) Cookies προτιμήσεων χρήστη.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies προτιμήσεων, για τη συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται με επιλογές σας κατά την περιήγηση. Για παράδειγμα αποθηκεύει την επιλογή σας ως προς την χρήση Cookies από τον ιστότοπό μας.

ε) Cookies διαφήμισης και εμπορικής προώθησης.

Με τη χρήση αυτών των Cookies η Επιχείρηση συγκεντρώνει πληροφορίες για να σας παρέχει περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως μηνύματα διαφήμισης που ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Συγχρόνως, συλλέγονται πληροφορίες για την απήχηση μιας διαφημιστικής καμπάνιας στους αποδέκτες. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται ενδέχεται να δείτε διαφήμιση της Επιχείρησης σε άλλον ιστότοπο.

στ) Cookies τρίτων μερών / συνεργατών.

Τα Cookies τρίτων μερών (third party) καθιστούν δυνατή την εμφάνιση προωθητικού υλικού σε άλλους ιστοτόπους που επισκέπτεται ο χρήστης. Πληροφορίες που αντλούμε μέσω της τεχνολογίας Cookies και παρεμφερούς τεχνολογίας κοινοποιούνται σε τρίτες επιχειρήσεις στα πλαίσια δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένων διαφημίσεων που μπορεί να προβληθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή του στις ιστοσελίδες τρίτων επιχειρήσεων. Προσθέτως, η σχετική τεχνολογία Cookies επιτρέπει μετρήσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα χρήστη σε άλλον ιστότοπο που παρέπεμψε τον χρήστη στον ιστότοπο μας ή αντίστοιχα σχετίζεται με τη δραστηριότητα χρήστη που ο ιστότοπος μας, παρέπεμψε σε άλλον ιστότοπο.

Προσθέτως, η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει την αυτόματη συλλογή πληροφοριών για τους επισκέπτες του www.boneapetreat.com . Για παράδειγμα, συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, πληροφορίες για το ποιες σελίδες επισκεφθήκατε πριν και μετά την επίσκεψη στο www.boneapetreat.com , τον τύπο/έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος κ.α.. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εργαλείο ασφαλείας το οποίο καταγράφει την IP χρηστών/επισκεπτών, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε IP, εφόσον διαπιστωθεί ύποπτη συμπεριφορά. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο εργαλείο: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/ .

Ο ιστότοπος  μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς άλλες σελίδες του ιστοτόπου. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της συχνότητας με την οποία χρησιμοποιούνται αυτές οι συνδέσεις και ποιες είναι οι πιο προβαλλόμενες σελίδες.

Το www.boneapetreat.com  χρησιμοποιεί την υπηρεσία google analytics και άλλες παρόμοιες λειτουργίες του www.google.com , διαφημιστικής/προωθητικής φύσης. Πολιτική Απορρήτου Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Το www.boneapetreat.com χρησιμοποιεί Cookies της υπηρεσίας google maps. Πολιτική Cookies GOOGLE: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el

Το www.boneapetreat.com χρησιμοποιεί την υπηρεσία facebook analytics και άλλες παρόμοιες λειτουργίες του www.facebook.com , διαφημιστικής/προωθητικής φύσης. Πολιτική Απορρήτου Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy .

Τα Cookies είναι είτε προσωρινά, οπότε διατηρούνται για όσο χρόνο παραμένετε στον ιστότοπό μας και διαγράφονται αυτομάτως με την αποχώρησή σας από αυτόν, είτε μόνιμα και διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα. Τα Cookies διατηρούνται ανάλογα με τον τύπο εκάστου και διαγράφονται είτε αυτομάτως κατά τον χρόνο λήξης τους είτε χειροκίνητα μέσω του browser του τερματικού σας εξοπλισμού όποτε εσείς το επιθυμείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματά σας και κάθε άλλη συναφή πληροφορία διαβάστε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου εδώ.

  1. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Cookies

Η Επιχείρηση μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Σύνταξη – Επιμέλεια

Στέφανος Ι. Ανδριακόπουλος

  Δικηγόρος

noc@internetlaw.gr

 www.internetlaw.gr